ÇEKMEKÖY SEMPOZYUMU ŞEHİR, TARİH, TOPLUM VE GELECEK

Çekmeköy Belediyesi tarafından 22-23 Ekim 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan “Çekmeköy Sempozyumu Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek” ilk olma özelliği taşımaktadır. Sempozyum kapsamında, Çekmeköy’ün gelişimi tarihsel perspektifle ele alınacak, bu doğrultuda Çekmeköy ilçesinin sosyolojik, iktisadi, ekolojik ve mimari yapısı tartışmaya açılacaktır.

Çekmeköy ilçesi, kent merkezinin genişlemesi ile birlikte yaygın ulaşım ağlarının içine giren, hem kent içinden hem de başka şehirlerden göç alan, bu nedenle nüfusun giderek arttığı dinamik bir ilçe haline gelmiştir. Çekmeköy nüfusunun artması bazı değişimleri beraberinde getirmektedir. Mekânsal ve toplumsal değişimlerin yaşandığı Çekmeköy’de yaşayanların ihtiyaçları farklılaşmakta ve dönüşmektedir. Bu bağlamda Çekmeköy, İstanbul’un en dinamik ilçelerinden biridir.

“Çekmeköy Sempozyumu Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek”, bu dinamik yapıyı tarih ve toplum perspektifinden hareketle anlamayı ve şehrin geleceğine ilişkin meseleleri tartışmayı amaçlamaktadır. Bu sempozyum, ilçenin yaşamakta olduğu değişimleri fark ederek durum tespiti yapmayı, alanın uzmanları tarihçilerin, sosyologların, mimarların, iktisatçıların ve ekoloji uzmanlarının katkılarıyla meseleleri ele almayı hedeflemektedir.

Sempozyumda sunulacak bildirilere, telif ücreti ödenecektir.

SEMPOZYUM KİTAPÇIĞI

ÖNEMLİ TARİHLER

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Çekmeköy Sempozyumu Şehir, Tarih, Toplum ve Gelecek” ile ilgili önemli tarih bilgileri aşağıdaki gibidir.

  • Özet Gönderimi İçin Son Tarih 15 Ağustos 2016
  • Kabul Edilen Bildirilerin İlanı 31 Ağustos 2016
  • Tam Metin Gönderimi 15 Eylül 2016
  • Sempozyum Tarihi 22-23 Ekim 2016
  • Sempozyum Programının Açıklanması 1 Ekim 2016